In de Michiel de Ruyterstraat in Aalst gaan we 16 na-oorlogse woningen slopen en er 25 nieuwe sociale huurwoningen voor terug bouwen.

De nieuwe woningen voldoen aan de eisen van deze tijd: ze zijn beter geïsoleerd en bieden meer leefcomfort. Het plein en de oude architectuur van net na de oorlog ademt een bijzondere sfeer. Zowel ’thuis als de gemeente Waalre willen die sfeer graag behouden.

Het definitieve bestemmingsplan ligt ter inzage bij de gemeente Waalre. We streven ernaar dit najaar te starten met de sloop en in het voorjaar van 2020 met de nieuwbouw.