8% minder CO2-uitstoot van onze woningen door verduurzaming

’thuis vindt duurzaamheid ontzettend belangrijk en zet zich daar voor in. Wij werken daarbij  volgens de principes van The Natural Step. Het gaat niet alleen om het verminderen van het energieverbruik. Het gaat ook om het hergebruiken van materialen, vergroenen van de woonomgeving en mensen die daar wat hulp bij nodig hebben kansen bieden op de arbeidsmarkt. Het duurzame mes snijdt aan veel kanten. Samen met onze huurders en partners zetten we ons in om een bijdrage te leveren aan een groene, gezonde en fijne wereld om in te wonen.

Uiterlijk 2050 moet Nederland CO2-neutraal zijn en ’thuis is al volop bezig met dit doel

In totaal hebben we bijna 11.000 woningen in de gemeenten Best, Eindhoven, Son & Breugel, Veldhoven en Waalre. Bij alle onderhoudsprojecten voeren we energiebesparende maatregelen uit. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van de woningen en het vervangen van enkel glas door HR++ glas. Daarbij is ons streven om duurzame materialen te gebruiken die niet schadelijk zijn voor het milieu. Op woningen die vrijkomen en die geschikt zijn leggen we zonnepanelen en waar mogelijk leggen we aansluitingen aan zodat nieuwe bewoners elektrisch kunnen koken.

Daling CO2-uitstoot zichtbaar door monitoring

Elk jaar brengen we het energieverbruik van onze woningen en de bewoners in kaart. Op die manier monitoren we het resultaat van onze inspanningen om woningen te verduurzamen.  We vragen hiervoor het gemiddelde, anonieme energieverbruik op bij de netwerkbedrijven.  Deze gegevens rekenen we om naar CO2-uitstoot.

We zien dat in 2020 de CO2-uitstoot 8% lager is dan het jaar daarvoor. De CO2-uitstoot per woning is in 1 jaar gedaald van ruim 2.600 kg in 2019 naar bijna 2.400 kg in 2020.

Het hoge tempo waarin de CO2-uitstoot van onze woningen daalt door de verschillende maatregelen, bevestigt dat we op de goede weg zitten en het stimuleert ons om onze ambities op het gebied van duurzaamheid waar te blijven maken.