Vogelkers, Best

Woonwagenwoningen aan de Vogelkers, Best

Aan de Vogelkers in Best zijn 8 woonwagenwoningen gesloopt. Daar komen 10 vrijstaande, gasloze -woningen voor in de plaats. Deze zijn bestemd voor woonwagenbewoners uit Best. Als alles volgens planning verloopt dan worden de nieuwe woonwagenwoningen in het 4e kwartaal van 2021 opgeleverd.

De bewoners van de gesloopte woningen hebben terugkeergarantie. Een aantal van hen keert ook terug. De woningen die over blijven, worden toegewezen aan woningzoekenden die op de wachtlijst voor woonwagenbewoners staan.

Op de foto’s ziet u het type woonwagenwoning dat aan de Vogelkers komt. De kleur wordt nog bepaald.