Sloop en nieuwbouw Gildebuurt, Eindhoven

Sociaal plan voor huidige bewoners

In het eerste kwartaal van 2022 werken we het sociaal plan voor de bewoners samen met een klankbordgroep uit. Zij kunnen nu al met voorrang verhuizen naar een andere woning. De bewoners met een vast huurcontract mogen terugkeren naar een nieuwbouwwoning in de Gildebuurt.

Bestemmingsplan en woningbouwplannen

In 2022 werken we ook het bestemmingsplan en de woningbouwplannen verder uit.

Start sloop, start bouw en oplevering

Als alles goed gaat:
- starten we in 2023 met het eerste deel van de sloop van de woningen.
- starten we in 2024 met de bouw van de eerste nieuwe woningen. 
- is in 2024 de oplevering van de eerste nieuwe woningen.
- worden medio 2026 de laatste nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Aantal en nieuwe sociale huurwoningen

Er worden 119 verouderde woningen gesloopt. Er worden ongeveer 230 duurzame nieuwbouwwoningen gebouwd. Het worden sociale huurwoningen. Dit betekent dat afhankelijk van het inkomen de huurder huurtoeslag kan krijgen.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep opgericht. We praten met de leden over het sociaal plan voor alle bewoners van de Gildebuurt. Wilt u meer weten over de klankbordgroep neem dan contact op met Irene de Bruijn (sociaal projectleider ’thuis) via telefoonnummer 06 - 22 97 73 69 of e-mail i.debruijn@mijn-thuis.nl. Of kom op donderdag tussen 10.00 en 12.00 u langs tijdens het spreekuur in Bakkerstraat 4.