Leostraat, Eindhoven

Herstructurering Leostraat: sloop van 36 eengezinswoningen en vervangende nieuwbouw

De technische staat van de ’thuis-woningen aan de Leostraat is niet goed. Door in plaats van de 36 huidige woningen, ongeveer ruim het dubbele aantal nieuwe woningen te bouwen, slaan we twee vliegen in een klap. Meer woningen omdat er veel vraag is. En de nieuwe woningen zijn door isolerende maatregelen beter bestand tegen het geluid van de Leostraat. Uiteraard voldoen de nieuwe woningen aan de nieuwste duurzaamheidseisen.

In samenspraak met de bewoners is een gedragen Sociaal Plan opgesteld. Ondertussen worden de nieuwe plannen en de sloop van de oude woningen voorbereid.