De Nieuwe Erven, Veldhoven

Project in uitvoering 'De Nieuwe Erven'

Aan de rand van Veldhoven is een nieuw woongebied volop in ontwikkeling. Deze nieuwe wijk, Zilverackers, bevindt zich in een prachtige groene omgeving. Verschillende buurten, kernen en gehuchten vormen samen deze nieuwe wijk. Elke buurt heeft zijn eigen karakter en sfeer. In Zilverackers is ruimte voor koop-, huur en sociale huurwoningen. ’thuis bouwt hier 50 sociale huurwoningen. In de buurt Huysackers realiseerden wij al een project. Deze 22 duurzame eengezinswoningen zijn allemaal verhuurd.

Ten zuiden van Huysackers komt het plan De Nieuwe Erven. Dit plan is onderverdeeld in 4 deelerven. In elk erf komen koopwoningen, vrije sectorwoningen en realiseert ’thuis sociale huurwoningen. Deze 50 woningen hebben allemaal 2 slaapkamers en een vaste trap naar de zolder. De oppervlakte van de woningen is 105m². Plattegronden van drie typen woningen staan in de rechterkolom. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze voorbeelden. De bouw is in september 2022 gestart.

Duurzame nieuwbouw
Op de 50 nieuw te bouwen Nul op de Meter-woningen komen zonnepanelen. Deze zonnepanelen leveren genoeg energie op voor het dagelijks gebruik. Deze energie wordt gebruikt voor verwarming van de woning, verwarmen van water en elektra voor huishoudelijke apparaten. In een NOM woning staat de energiemeter aan het einde van het jaar in principe op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Het totale energieverbruik is dan gelijk aan de energieopbrengst door de zonnepanelen. 

Huurders hebben wel een contract nodig met een energieleverancier naar eigen keuze.  Zij hebben nog steeds een aansluiting nodig op het energienetwerk. Dat is nodig omdat de opwekking van energie en het verbruik niet op hetzelfde moment gebeurt. En als de bewoner meer energie verbruikt dan het gemiddelde gebruik van een huishouden, dan moet hij/zij bijbetalen aan de energieleverancier.

  Huurprijs en andere kosten (per maand)

  • Kale huur: € 690,- per maand
  • Servicekosten: € 3,- per maand

Heeft u interesse in een woning in dit project?  
U kunt zich niet meer aanmelden als belangstellende via onze website. De woningen zijn inmiddels geadverteerd op Wooniezie.nl

Zorg dat u bent ingeschreven als woningzoekende!
Om te kunnen reageren op de advertentie moet u zijn ingeschreven op Wooniezie.nl. Dat kunt u gratis doen.

Het project is onderdeel van het WoonST concept


Wat betekent WoonST? 13 Woningcorporaties en de 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bundelden hun krachten en maakten in 2021, gezamenlijk een plan voor een gestandaardiseerde* sociale huurwoning: WoonST. Het doel: lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. Zo willen de partijen meer betaalbare, duurzame en sociale woningen bouwen voor huurders en de krapte op de woningmarkt verminderen.

* Gestandaardiseerde woning betekent niet dat alle woningen hetzelfde zijn, maar dat we werken vanuit een basis waarbij variaties mogelijk zijn.