Doorstroom senioren in Eindhoven

Van groot naar beter wonen

Vanaf april 2022 ontvangen duizend senioren in Eindhoven een brief van de woningcorporatie waarvan zij een eengezinswoning huren. Zij kunnen voorrang krijgen op een seniorenwoning die beter past. Zo hopen de Eindhovense corporaties Woonbedrijf, Wooninc, Trudo en ’thuis meer woningen vrij te maken voor gezinnen.

Win-win: verhuizen naar een fijne plek én een grote woning achterlaten
Er worden in Eindhoven duizend huishoudens van 55 jaar en ouder gefaseerd aangeschreven. Het gaat om senioren die wonen in een huurwoning van één van de vier Eindhovense corporaties (Woonbedrijf, Wooninc, Trudo en ’thuis) met tenminste 3 slaapkamers. We hopen dat deze bewoners gaan nadenken over verhuizen naar een seniorenwoning van één van de corporaties binnen Eindhoven. Met de voorrangsregeling verlagen we de drempel om ook echt de ‘verhuisstap’ te zetten ‘van groot naar beter wonen’. Daarmee komen er meer woningen vrij voor gezinnen.

Samen beweging creëren op de woningmarkt
Tijdens een proefperiode van twee jaar bekijken we hoe het gaat en of we meer senioren kunnen vragen of ze voorrang willen. Wat gaat goed, wat kan anders? Aanpassingen voeren we in die tijd door, zodat er na twee jaar een doorstroom op gang is gekomen die ook in andere gemeenten of voor andere doelgroepen toegepast zou kunnen worden. Verhuizen naar een plek die past bij iemands levensfase is belangrijk voor alle leeftijden. Zodat het nergens stokt, maar goed blijft ‘doorstromen’. Zo kan iedereen fijn wonen op een passende plek.

Veel gevraagd over Doorstroom senioren in Eindhoven

Ik heb geen brief gehad van mijn verhuurder, kan ik dan wel meedoen met deze pilot?

Algemeen

Nee, helaas kunt u dan niet deelnemen aan deze pilot. Wel kunt u bij SeniorenPunt vragen of er andere mogelijkheden zijn om te verhuizen.

Ik heb een brief ontvangen. Wat moet ik doen om voorrang te krijgen?

Algemeen

Wij verzoeken u vriendelijk het antwoordformulier in te vullen en terug te sturen. Dit kan per post of door het formulier te scannen en terug te e-mailen. Ook kunt u bellen met SeniorenPunt via (040) 22 02 202 of e-mailen naar doorstroom@seniorenpunt.nl.

Hoe gaat het dan verder?
Een medewerker van SeniorenPunt neemt contact met u op om het verdere proces uit te leggen en helpt u verder.

Waarom moet ik hiervoor naar SeniorenPunt en kan ik niet mijn eigen corporatie bellen?

Algemeen

Bij SeniorenPunt werken collega’s van de verschillende corporaties (Wooninc. 'thuis en Woonbedrijf) die gespecialiseerd zijn in het verhuren van seniorenwoningen. Zij weten precies welk bezit er is en kunnen daarom het beste adviseren. Mogelijk past een seniorenwoning van een andere corporatie beter bij uw wensen dan het aanbod van uw eigen corporatie.   

Is het nodig dat ik ingeschreven sta bij Wooniezie?

Algemeen

Ja, want u gaat zelf reageren op vrijkomende seniorenwoningen. Deze worden op Wooniezie geadverteerd.

Bent u nog niet ingeschreven?
Mocht u nog geen inschrijving hebben, dan kunt u dit alsnog doen via www.wooniezie.nl. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u binnen lopen bij SeniorenPunt of bellen met SeniorenPunt op telefoonnummer (040) 22 02 202.

Hoe zie ik dat ik voorrang heb gekregen?

Algemeen

Bij de inschrijving van Wooniezie kunt u zien dat u een voorrangslabel heeft. Als het voorrangslabel is toegevoegd ontvangt u automatisch een e-mail van Wooniezie. Als u geen e-mailadres heeft, dan stuurt SeniorenPunt een brief per post.

Ik wil wel verhuizen, maar dan moet ik een hogere huur betalen. Compenseren jullie dat?

Algemeen

Nee. We hebben geen financiële middelen om te helpen met de verhuizing. Wel kunnen wij kijken naar wat u nodig heeft en of we op een andere manier kunnen helpen. 

Via de website van de Belastingdienst kunt u uitrekenen of u in aanmerking komt voor (meer) huurtoeslag.