Urgentie

Met spoed woonruimte nodig?

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Om dit te krijgen moet u urgentie aanvragen.  

Eén urgentieregeling in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Sinds januari 2016 is er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties  Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren.

Komt u in aanmerking voor Urgentie?

Niet iedereen krijgt urgentie. U moet op zijn minst aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u zit in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen
  • u heeft binnenkort geen dak meer boven uw hoofd
  • u heeft een woning nodig maar u kunt zelf geen andere woning kopen of huren
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 36.165 (prijspeil 2017);
  • u bent ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en bij Woonbedrijf;
  • u heeft actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds;
  • u (of uw partner) heeft geen woningaanbod geweigerd;
  • u (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is;
  • u (of uw partner) staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst of blokkadelijst van de corporaties. 

Om urgentie te krijgen moet ook uw persoonlijke situatie aan een aantal criteria voldoen.  

De voorwaarden voor het toekennen van urgentie staan beschreven in de Urgentieverordening  van de negen gemeenten op www.overheid.nl.

Uw situatie bepaalt waar u uw urgentieaanvraag moet indienen. Wordt uw aanvraag op de juiste plek ingediend, dan kan deze ook sneller in behandeling genomen worden. Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen. 

Situatie:  Urgentiecategorie:  Aan te vragen bij:
U verleent of ontvangt mantelzorg
Maatschappelijke urgentie
Een van de woningcorporaties in het SGE 
U heeft kinderen die voor huisvesting aangewezen zijn op uw woning. Alleen kunt u door omstandigheden niet meer in de woning blijven (echtscheiding, relationeel geweld, verkoop etc).
Maatschappelijke urgentie
Een van de woningcorporaties in het SGE 
U kunt vanwege psychische problemen niet goed functioneren in uw woonomgeving.
Medische urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U heeft een acuut medisch probleem waarvoor u aangepaste woonruimte nodig heeft
Medische urgentie WMO Een van de gemeenten inhet SGE
U zoekt een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering. Volkshuisvestelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
Uw woning is opgekocht door de gemeente voor openbare werken Volkshuisvestelijke urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een instelling met intramurale setting Sociale urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een blijf-van-mijn-lijf huis Sociale urgentie Een van de gemeenten van het SGE

 

Bij het indienen van de aanvraag betaalt u € 45,-. U krijgt dit bedrag alleen terug als u urgentie wordt toegewezen.

Lees hier meer over urgentie aanvragen.

Een van de woningcorporaties in het SGE

Een van de woningcorporaties in het SGE