Groot onderhoud De Vloed, Son en Breugel

Medio 2021 is ’thuis gestart met het groot onderhoud en verduurzaming van 22 eengezinswoningen aan de Ranonkelstraat, Spireastraat en de Bontstraat. Dit is de wijk De Vloed in Son en Breugel. We doen dit samen met onze ketenpartner Caspar de Haan.

Dat gebeurt in een zogenoemde ‘ketensamenwerking’. ’thuis en Casper de Haan werken in de uitvoering samen in één projectteam. Door beter samen te werken kan tijd bespaard worden en heeft u minder overlast.

De planning is dat de werkzaamheden in het 4e kwartaal van 2021 gereed zijn
Als alles volgens planning verloopt ronden we in 2021 de werkzaamheden af.

Bewoners kunnen met vragen terecht bij Nicol Snieders van Caspar de Haan
Zij is bereikbaar via 06 22 05 17 95 of per e-mail via nicolsnieders@caspardehaan.nl.

Meer informatie
Op deze pagina kunt u het bewonersboekje, nieuwsbrieven en overige belangrijke informatie terugvinden. Heeft u nog een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.