Verantwoordelijkheid onderhoud

’thuis is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woning. Maar niet voor al het onderhoud. We krijgen regelmatig vragen over onderhoud aan erfafscheidingen (schuttingen), tuinpoorten en achterpaden. Dit onderhoud is de verantwoordelijkheid van de huurder zelf. Uit het woonbelevingsonderzoek blijkt dat niet iedereen dat weet, zie figuur. De meeste bewoners weten wel dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de schuttingen met de buren en ook de tuinpoort. Voor het onderhoud aan het achterpad lijken de meeste huurders niet te weten dat dit eigen verantwoordelijkheid is.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan...