Tevredenheid woning

Huurders zijn tevreden met de woning. Gemiddeld geven huurders hun woning een 7,5. Bewoners in eengezinswoning zijn iets tevredener (gemiddeld 7,7) dan huurders van een appartement/flat (7,3). Er zijn kleine verschillen te zien tussen de gemeenten.

Tevredenheid woning per gemeente

Hoe tevreden zijn de bewoners met verschillende onderdelen van de woning?
Het onderhoud aan de binnenkant van de woning en de gehorigheid van de woning zijn de grootste aandachtspunten. Bewoners van eengezinswoningen zijn het minst tevreden over het onderhoud van het achterpad.
Bewoners van meergezinswoningen (appartementen) zijn het minst tevreden over voorzieningen voor elektrische fietsen en scootmobielen. Overigens blijken deze onderdelen niet heel belangrijk voor de meeste van onze huurders.

In de onderstaande figuren staan de scores van de verschillende onderdelen op volgorde (bovenaan meest belangrijk en onderaan minst belangrijk).

Deelaspecten eengezinswoning

Deelaspecten meergezinswoning

Verschillen tussen buurten en tussen straten of woongebouwen
Hoewel de woningen in alle gemeenten goed scoren, zijn er wel verschillen. Hoe preciezer we kijken naar alle resultaten hoe beter we de verschillen zien. Mensen in nieuwbouw woningen zijn over het algemeen het meest tevreden. Minder tevreden met de woning zijn bewoners van oudere appartement gebouwen.