Overlast

Welke overlast ervaren deelnemers en hoe vaak komt dit voor?
Het vaakst hebben huurders last van geluidsoverlast. Daarna van vieze algemene ruimten in woongebouwen (appartementencomplexen/flats). Huurders hebben minder vaak last van stankoverlast en crimineel gedrag. Er zijn verschillen tussen buurten en zelfs straten of woongebouwen.

Op de vraag welke overlast de meeste prioriteit moet krijgen, wordt geluidsoverlast van buren het vaakst genoemd. Een goede tweede plek is voor de aanpak van crimineel gedrag. Dus ondanks dat het minder vaak tot overlast leidt vinden onze huurders wel dat de aanpak ervan prioriteit moet krijgen. Vieze of kapotte woonomgeving (openbare ruimte, woongebouw, of bij buren) is samen goed voor de derde plek. Tussen buurten zijn er wel verschillen in de prioritering. In sommige buurten heeft de aanpak van crimineel gedrag de hoogste prioriteit.

Welk overlastprobleem heeft prioriteit om aan te pakken