Hoe verder?

Samen op weg naar een betere woonkwaliteit

De resultaten van het onderzoek bespreken we met onze medewerkers in de wijk. Samen kijken we wat we direct kunnen oppakken en/of oplossen. Bijvoorbeeld het vaker laten schoonmaken van algemene ruimten.

Ook kijken we op basis van de uitkomsten of we bijvoorbeeld bepaald onderhoud (eerder) moeten uitvoeren. Voor huurders is niet altijd duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. We gaan u nog beter informeren over rechten en plichten.

Daarnaast kiezen we vijf woongebouwen/straten waarvoor we een plan maken om de ervaren problemen aan te pakken. Dit doen we samen met de bewoners (en als het kan andere betrokken organisaties). Het gaat vaak niet om simpele oplossingen. Daarom is het belangrijk dat we ons samen inzetten voor een prettigere woonbeleving. Via deze pagina houden we u op de hoogte.

Ruim 900 huurders hebben aangeven vaker mee te willen denken

Hier zijn we erg blij mee. Want met uw inbreng kunnen wij onze dienstverlening aanpassen en verbeteren. Dit zodat deze nog beter aansluit bij uw wensen en verwachtingen.
We zijn bezig met het opzetten van een huurderspanel. Huurders die hebben aangeven vaker mee te willen denken ontvangen hierover deze zomer meer informatie.

- Update 28 september 2020 -
Bij een aantal gebouwen en straten blijkt de woonbeleving van de huurders minder dan we verwacht hadden. Daarom is ’thuis in een aantal van die gebouwen en straten gestart om de informatie uit het Woonbelevingsonderzoek nog beter te begrijpen en aan te vullen. Wat zit er achter de cijfers van het Woonbelevingsonderzoek? Wat hebben de bewoners hierover gezegd in de open antwoorden? Waar liggen de kansen? Wat willen de bewoners wat we doen? Maar ook, wat willen en kunnen bewoners zelf doen? En, wie kan hierbij helpen?

Vaak gaat het niet om simpele dingen. Eenvoudige problemen proberen we zo snel mogelijk op te lossen. Samen met de betrokken bewoners gaan we de komende tijd op zoek naar die dingen die nodig zijn om de woonbeleving in het gebouw of in de straat te verbeteren. Hierover blijven we u informeren via de huurdersnieuwsbrief en website.