Onafhankelijke klachtencommissie

Wij proberen uw klacht zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Toch kan het gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Dan kunt u met uw klacht naar de onafhankelijke klachtencommissie. De leden van de commissie zijn onafhankelijk. Dat betekent dat zij geen medewerkers van ’thuis zijn.

U kunt met uw klacht naar de onafhankelijke klachtencommissie als u de volgende 2 stappen heeft doorlopen:

  1. U heeft uw ontevredenheid gemeld bij ’thuis maar u bent het niet eens met de reactie die u van ons krijgt;
  2. U heeft vervolgens een bezwaar ingediend bij ’thuis, maar bent u het niet eens met de afwikkeling van uw bezwaar.

Hierna kunt u in beroep gaan bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Meer uitleg over het melden maken van uw ontevredenheid leest u in het schema 'Uw ontevredenheid melden bij ’thuis'

Veel gevraagd over Onafhankelijke klachtencommissie

Wat zijn de contactgegevens van de onafhankelijke klachtencommissie?

Het adres is:
Klachtencommissie ’thuis
Postbus 589
5600 AN Eindhoven
E-mailadres: okc.mijnthuis@gmail.com

Wat gebeurt er als de hoorzitting is geweest?

Maximaal 2 weken na de hoorzitting brengt de Klachtencommissie een advies uit aan het bestuur van ’thuis.
Op basis van dit advies neemt het bestuur hierop een gemotiveerd besluit. Dit besluit ontvangt u schriftelijk binnen twee weken na het uitgebrachte advies van de Klachtencommissie.

Ik heb een klacht ingediend bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Hoe gaat het nu verder?

U hoort binnen 3 weken of uw klacht wel of niet in behandeling wordt genomen. Maximaal 8 weken na ontvangst van uw klacht worden u en een vertegenwoordiger van ’thuis uitgenodigd voor een hoorzitting. Beide partijen kunnen tijdens de hoorzitting hun standpunt(en) uitleggen.

De Onafhankelijke Klachtencommissie stelt aan beide partijen vragen. Dit om een zo duidelijk mogelijk beeld van uw klacht en de behandeling daarvan te krijgen. Hierna beoordeelt de Klachtencommissie of ’thuis het beleid van haar eigen organisatie goed heeft toegepast. En of ’thuis heeft gehandeld volgens wettelijke regels. Uiterlijk 2 weken na deze zitting brengt de klachtencommissie een schriftelijk advies uit aan het bestuur van ’thuis.

Het bestuur van ’thuis neemt over dit advies binnen 2 weken een besluit. Dit besluit sturen we samen met het advies van de Klachtencommissie naar u toe.