Wat is een streefhuur?

Een streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen, gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen.

U kunt deze bij ’thuis opvragen. De streefhuur ligt altijd ruim onder de maximale huurprijs die wij wettelijk mogen vragen. De streefhuur passen we elk jaar aan.