Werkgebied

’thuis is actief in de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best, Son & Breugel en Waalre.

Lokale verankering

Lokale aanwezigheid vinden wij en onze klanten belangrijk. Daarom zoekt ’thuis in iedere gemeente waar zij woningen bezit de samenwerking met lokale sociaal-maatschappelijke partijen. 
Daarnaast is ’thuis fysiek aanwezig in de vorm van een loket, waar klanten kunnen binnenlopen met vragen over wonen. Zie voor de locaties de contactpagina.