KWH

’thuis is in het bezit van het KWH Huurlabel, een landelijk keurmerk dat een hoog niveau van dienstverlening van woningcorporaties waarborgt.

Met het label kunnen we als corporatie de kwaliteit van onze dienstverlening meten én verbeteren. Een corporatie krijgt het keurmerk niet zomaar. Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) onderzoekt het hele jaar door de diverse onderdelen van onze dienstverlening. Hoe scoort ’thuis op klantvriendelijkheid? Wordt de huurder goed te woord gestaan? Hoe verloopt de klachtenafhandeling en hoe verloopt een reparatieverzoek?

Hoe wordt gemeten?

De kwaliteit van dienstverlening wordt enkel gebaseerd op het oordeel van de huurders. ’thuis heeft gekozen voor maandelijkse metingen. Er worden dan vragenlijsten verstuurd naar willekeurig gekozen huurders of zij worden telefonisch benaderd. Ook worden steekproefsgewijs huurders bevraagd die een reparatieverzoek hebben ingediend. 

Het kan dus zijn dat zij u hiervoor per e-mail, of anders telefonisch benaderen met een aantal vragen. Wij waarderen het als u even de tijd neemt om te laten weten hoe u onze dienstverlening ervaart. Niet alleen voor het behalen van een label, maar nog belangrijker, op basis van uw reactie en die van andere huurders kijken wij maandelijks hoe wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. Uw mening is belangrijk voor ons!

Deze metingen leveren cijfers op. Pas als op alle onderdelen een goede score wordt behaald en het gemiddeld cijfer een 7,0 is, wordt het keurmerk toegekend.

Resultaten 2018


 Meetpunten  Score
 Hoe ervaart men het contact met 'thuis?   7,6
 Hoe ervaart men de dienstverlening bij het zoeken van een woning van ’thuis  7,9
 Hoe ervaart men de dienstverlening bij het betrekken van een woning van ’thuis7  7,8
 Hoe ervaart men de dienstverlening bij het opzeggen van de huur en het verlaten van de woning    7,9
 Hoe ervaart men de dienstverlening bij een reparatieverzoek  8,1
 Hoe ervaart men de dienstverlening bij onderhoud aan de woning  8,3
 Totaal  8,0
 
 Extra onderzoek Score
 Hoe ervaart men de dienstverlening bij het kopen van een woning bij 'thuis  8,0