Aedes Benchmark

 

Samen ’thuis is samen leren en verbeteren

Vijf jaar geleden, de eerste keer dat we als ’thuis meededen aan de Aedes Benchmark, scoorden we een C op huurdersoordeel, nu een A. En dat in een sector die ook een stijgende lijn vertoont. Op de Aedes benchmarkdag 26 november 2018 mocht ’thuis haar verhaal vertellen.

De sleutel tot dat succes is om samen de focus op een goede dienstverlening te leggen. ‘Samen ’thuis is dan ook onze slogan. De hele organisatie moet beseffen dat we daar met elkaar, met onze huurders en met leveranciers goed in willen worden. Maar dat doen we ook samen met andere corporaties. We zijn immers geen concurrenten van elkaar en bereid om elkaar te helpen. Dat is het mooie van deze sector.

We hebben afgelopen jaren vooral veel geïnvesteerd in onze medewerkers, zij maken immers het verschil. Wij stimuleren hun bijvoorbeeld ook om zelf naar de benchlearning bijeenkomsten te gaan, en niet alleen leidinggevenden en coördinatoren.

Op de Aedes benchmarkdag  mochten we ook een workshop mogen geven. Die had de vorm van een ‘durftevragen’-sessie. Daarbij staat één vraag centraal, bijvoorbeeld: Hoe krijgen we meer tevredenheid over de opleverstaat van de woningen? Alle aanwezigen samen hebben veel kennis en ervaring in huis om hierop te reageren. Elke deelnemer in de groep schrijft tips en ideeën op een flipover en deelnemers kunnen reageren op elkaars suggesties. Zo ontstaat een flow en stimuleer je het bedenken van creatieve oplossingen. Deze workshop laat zien dat naast ideeën en tips halen, je ook veel kan brengen. En dat is waar benchlearning ook voor staat.

Wat is de Aedes benchmark?

Aedes vereniging van woningcorporaties onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. De resultaten hiervan maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie. 

Wat meet Aedes met de benchmark?

In de Aedes-benchmark worden corporaties vergeleken op een aantal prestatievelden:

  • Huurdersoordeel: de tevredenheid van huurders over een aantal primaire corporatieprocessen (betrekken en verlaten van een woning en reparatieverzoeken).
  • Bedrijfslasten: de kosten (personeel, kantoor, ICT) die corporaties maken om hun doelen te behalen. Hierbij gaat het alleen om kosten die corporaties daadwerkelijk kunnen beïnvloeden.
  • Onderhoud: de kosten die een corporatie maakt om haar vastgoed in stand te houden.
  • Beschikbaarheid & betaalbaarheid: de maatschappelijke prestatie die een corporatie levert om betaalbare woningen aan te bieden.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Nadat corporaties met elkaar vergeleken zijn, krijgen ze per prestatieveld een ‘score’. Om de benchmarkpositie van corporaties op een toegankelijke manier weer te geven, zijn er per prestatieveld drie klassen: A, B en C. De 33% best presterende corporaties krijgen een A, de 33% daaronder een B en de rest een C.

Resultaat ’thuis 2018

  • bedrijfslasten: C
  • duurzaamheid: A
  • huurdersoordeel: A
  • onderhoud & verbetering: B
  • beschikbaarheid & betaalbaarheid: B