Werken bij 'thuis

Voor 'thuis is wonen meer dan een dak boven je hoofd. Fijn wonen betekent voor iedereen iets anders. Daarom biedt ’thuis keuzes in betaalbaar en kwalitatief goed wonen. We kiezen hierbij nadrukkelijk de kant van de mensen die om wat voor reden dan ook niet in hun eigen huisvesting kunnen voorzien.
 
Samen met onze klanten en andere partijen werken we dagelijks aan een goed leefklimaat in wijken en buurten. Dat maakt ’thuis tot een bijzonder betrokken organisatie. Eén waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie liggen. En waar een gezonde werklust gekoppeld is aan een informeel onderling contact. Bij ’thuis werken momenteel ruim 120 medewerkers.

Op deze pagina publiceren wij onze vacatures. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Omdat we kiezen voor het gericht werven van medewerkers bij een specifiek openstaande vacature, nemen wij op dit moment geen open sollicitaties in behandeling. 

Studenten die op zoek zijn naar een stageplaats nodigen wij uit om zich te melden via werken@mijn-thuis.nl.

Vacatures:

 

Op dit moment hebben we geen vacatures