Sponsoring

We worden als Woonstichting regelmatig benaderd voor sponsoring. Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet heeft consequenties voor ons sponsorbeleid. De Woningwet staat ’thuis alleen nog toe om een bijdrage te leveren aan verzoeken die uitsluitend ten goede komen aan onze huurders op het gebied van leefbaarheid. Activiteiten voor een breder publiek zoals bijvoorbeeld een voetbalclub, speelplekken, een culturele activiteit of een evenement zoals de avondwandelvierdaagse, kan ’thuis daarom niet meer ondersteunen.

Leefbaarheid

Activiteiten die buurtbewoners organiseren die ten goede komen aan de leefbaarheid in een buurt ondersteunen wij nog steeds graag. We hebben daarvoor een zogenaamd leefbaarheidsbudget. Om voor een vergoeding uit het leefbaarheidsbudget in aanmerking te komen, kunnen huurders van ’thuis een aanvraag bij ons indienen. Dat kan schriftelijk of via het aanvraagformulier leefbaarheidsbudget.