Stichting Present

De buurtbeheerders en sociaal beheerders van ’thuis komen regelmatig bij mensen thuis. Ze zien het als mensen ergens hulp bij nodig hebben en zorgen dan dat er hulp komt. Daarvoor werken zij samen met verschillende organisaties, zoals ook stichting Present.

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hulp nodig hebben. Ze bieden vrijwilligers de mogelijkheid om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor anderen. Voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Dat kan zijn voor 1 dag of voor langere tijd.

’thuis en Stichting Present hebben samen al verschillende huurders kunnen helpen. Huurders die hulp nodig hebben bij klussen die ze zelf niet meer kunnen doen. Zo hebben vrijwilligers een tuin opgeknapt. Bij een andere huurder hebben zij de muren en plafonds geschilderd. Op die manier zorgen we ervoor dat huurders prettig kunnen blijven wonen in hun woning. Daar doen we het voor bij ’thuis!

IMG_8419    20180310_143850

Kijk voor meer informatie over stichting Present op hun website: https://stichtingpresent.nl/