Geschiedenis

Woningcorporaties Domein en Aert Swaens zijn per 1 januari 2013 juridisch gefuseerd en gaan verder onder de naam ’thuis. Twee gezonde organisaties die elkaar versterken, waardoor we u ook in de toekomst een goede en betaalbare woning kunnen blijven bieden.

Aert Swaens

Aert Swaens, een ondernemende woningstichting met een hoge betrokkenheid bij de omgeving beheerde ruim 4.000 woningen in Veldhoven en Aalst -Waalre. De naam Aert Swaens verdwijnt in de geschiedenisboeken. In een afscheidsuitgave blikken  wij graag terug op bijna 50 jaar samen werken aan sociale huisvesting. Bekijk hier het interactieve magazine. 

Domein

Op 25 maart 1911 werd in Eindhoven de eerste voorloper van Domein opgericht, Vereeniging Volkshuisvesting.
Ga naar de pagina 100 jaar Domein voor een historisch overzicht van Domein en haar voorlopers: Vereeniging Volkshuisvesting in Eindhoven, Woningstichting De Voorzorg in Son en Breugel en Woningbouwvereniging Best.