Duurzaamheidsambities

Aan de hand van de systematiek van de The Natural Step heeft ’thuis 6 ambities op het gebied van duurzaamheid opgesteld, te realiseren voor 2035. Deze duurzaamheidsambities zijn:

Samen werken, samen leren

Stakeholders, klanten, leveranciers

’thuis gelooft in samen werken, in samen leren en in samen ontwikkelen. We investeren in duurzame partnerschappen om zo kansen en innovatiekracht te creëren.  We stimuleren talentontwikkeling, delen kennis, leiden mensen op en zetten ervaren mensen in.

'thuis buurten bruisen 

Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving

Klanten wonen bewust in wijken van ’thuis. Wonen bij ’thuis betekent wonen in groene, zelfvoorzienende wijken en buurten waar bewoners zorgen voor elkaar en voor de omgeving.

Natuurlijk een duurzaam ’thuis

’thuis heeft voorbeeldfunctie en is inspiratiebron

’thuis geeft het goede voorbeeld, is duurzaam en de medewerkers zijn dit ook. We inspireren klanten en partners met succesvolle initiatieven en laten ons graag inspireren door successen en ideeën van anderen. Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid.

Een rondje van ’thuis

Gesloten kringlopen (gezonde en herbruikbare materialen)

’thuis bouwt of verbouwt met gezonde en herbruikbare materialen. Alle materialen uit de woningen van ’thuis worden gerecycled en worden in gesloten kringlopen ingebracht. Dit verwachten we ook van partners.

Energie van 't huis

Volledig duurzaam opgewekte energie

’thuis bouwt, onderhoudt en vervoert met volledig duurzaam opgewekte energie. Wij produceren net zoveel energie als er wordt verbruikt door bewoners en de eigen organisatie. Zo zorgen we ervoor dat bewoners betaalbaar kunnen wonen.

Een groen thuis

Gezonde natuurlijke omgeving

Wat ’thuis ontwikkelt brengen we in balans met de natuurlijke omgeving. We respecteren  of herstellen natuurlijke kringlopen, vanuit de overtuiging dat een gezonde, natuurlijke omgeving, zorgt voor vitale wijken en buurten.