Duurzaam vandaag en morgen

’thuis neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Dat doen we in onze duurzaamheidsprojecten maar ook op andere manieren.

  

Elektrische poolauto's

Eind juli zijn onze elektrische poolauto's geleverd. Weer een mooie stap richting een duurzaam ’thuis.

 

Klimacoach

Elise Marie Vossenberg (een huurster van ’thuis) is heel enthousiast over het besparen van energie. Via ’thuis zijn zij en haar partner opgeleid tot Klimacoach en samen geven zij workshops om anderen te leren bewust om te gaan met energie en energie te besparen.

https://webcenter.qvision.nl/ThuisIntranet/public/images/Upload/Duurzaamheid/Foto%20Elise%20Marie%20Vossenberg%20600px.jpg 
Elise Marie, Klimacoach van’thuis

Elise Marie aan het woord:
“Tijdens een workshop praten we over energiebesparingen. Zo kunnen we van elkaar leren, worden we bewuster van ons eigen gedrag en kunnen we energie en geld besparen. Daarnaast is het in het belang van onze kinderen en kleinkinderen, zodat ook zij nog comfortabel kunnen leven,” vertelt Elise-Marie. “Het is erg leuk om te doen, vooral als je merkt dat de mensen actief meedoen.”

Pilot met Best Duurzaam

’thuis maakt samen met Best Duurzaam bewoners enthousiast voor het zuinig omgaan met energie. Daarvoor voeren we in 2017 een pilot uit bij een beperkt aantal woningen in Best. Bij woningen waar ’thuis al energiebesparende maatregelen heeft aangebracht, is de volgende stap om bewoners bewust te maken van het belang van gedragsverandering. Deze bewustwording levert hen een financieel voordeel op.

Iedereen kan bijdragen aan energiebesparing!