Duurzaamheid

’thuis heeft ruim 10.000 woningen. Dat betekent een flinke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. We hebben daarvoor 2 concrete doelstellingen:

  1. de woningen van ’thuis hebben in 2020 gemiddeld een energielabel B
  2. in 2050 is de woningvoorraad van ’thuis voor wat betreft energievoorziening CO2-neutraal. Hiervoor is in 2018 een meetmethodiek ontwikkeld, om tussentijds te toetsen of we deze doelstelling halen. 

Op weg naar een duurzamere wereld hanteren we de volgende koers waarbij we uitgaan van  de principes van The Natural Step (TNS):

  • bouwen, onderhouden en vervoeren met volledig duurzaam opgewekte energie;
  • bouwen of verbouwen met gezonde en herbruikbare materialen;
  • respecteren of herstellen van natuur, omdat een gezonde, natuurlijke omgeving zorgt voor vitale wijken en buurten;
  • groene wijken en buurten waar onze huurders voor elkaar en voor de omgeving zorgen.

’thuis gelooft in de kracht van samenwerken. Samen met onze huurders, belanghouders en leveranciers gaan we ervoor om ons doel te bereiken. We geven het goede voorbeeld en zijn inspiratiebron voor anderen.