Nieuws uit de media


Impressie nieuwbouw 30 appartementen hoek Molenstraat/Nieuwstraat

Woonmogelijkheden voor jong volwassenen met lichte beperking

Son en Breugel - In Son en Breugel is een grote groep van ca. 60-90 jongvolwassenen met een lichte beperking die zelfstandig willen wonen. Ze hebben een stoornis in het autisme spectrum of een verstandelijke beperking en wonen vaak nog thuis omdat er nog geen zelfstandige  woonmogelijkheden zijn in ons dorp.

Door: Arjen Strik

Ouders maken zich zorgen over het feit dat deze kinderen niet zelfstandig kunnen wonen in onze gemeente, het is daardoor niet mogelijk de 'navelstreng' door te knippen en blijft het kind te afhankelijk van de ouders. Deze kinderen worden geremd in hun ontwikkeling als ze niet kunnen uitvliegen.

De ouders hebben zich verenigd in de werkgroep Dóórpakken Wonen.  Hans Spooren, woordvoerder van de werkgroep: "Bij het opstarten van Dóórpakken Wonen, eind 2015, was het ons uitdrukkelijke voornemen om het eerste tastbare resultaat te behalen in 2017. Vandaar dat we aan woonstichting 'thuis' gevraagd hebben om onze  kinderen ontwikkelmogelijkheden te bieden en bouwinitiatieven te ontwerpen. 
Paulus Oerlemans, gebiedsregiseur bij ’thuis geeft aan: "Een dergelijke klantvraag hoort bij ons thuis en hebben we serieus opgepakt. Samen met de werkgroep Dóórpakken Wonen zijn we op zoek gegaan naar mogelijke woonoplossingen voor deze doelgroep om zelfstandig te wonen en zich te kunnen ontwikkelen."

Deze unieke samenwerking heeft nu concreet resultaat opgeleverd. Aan de Heistraat in het voormalig bankgebouw van de Rabo worden in opdracht van ’thuis 25 appartementen en een ontmoetingsruimte gerealiseerd, die eind dit jaar opgeleverd worden. Negen appartementen en de ontmoetingsruimte worden aangeboden aan de woningzoekenden van Dóórpakken Wonen. Op de hoek van de Molenstraat/Nieuwstraat is gestart met bouw van een appartementencomplex. Waar van de 30 appartementen er 10 bestemd zijn voor de doelgroep.
Maaike van Kempen van de werkgroep: "Momenteel zijn we in onderhandeling met zorginstellingen over het leveren van de benodigde begeleiding. De plaatsing van de kandidaten verloopt via onze eigen selectiecommissie."

Alle werkgroepleden zijn trots op deze eerste mijlpaal en zijn woningstichting ’thuis dankbaar voor het meewerken en realiseren van deze woonmogelijkheden voor jong volwassenen met een (lichte) beperking. Hans Spooren: "Samen bieden we onze kinderen de mogelijkheid om in een vertrouwde omgeving mee te kunnen blijven doen en om onder begeleiding te kunnen groeien naar meer zelfstandigheid. Er staan nog meer initiatieven op stapel, voor mensen met een grotere zorgzwaarte."

Contactpersoon Dóórpakken Wonen: Maaike van Kempen tel. 06-10216972

Artikel mooisonenbreugl.nl 1 juni 2017
 

Geplaatst op: 02 juni 2017