Nieuws van 'thuis

Wat vinden anderen ervan dat wij nu al label B hebben?

Op donderdag 30 november 2017 vierden we samen met onze huurders, leveranciers, belanghouders, medewerkers en gemeenten dat ons woningbezit gemiddeld energielabel B heeft. Dat is 4 jaar eerder dan landelijk is afgesproken. Dat hebben we nu al gehaald mede doordat we tijdig de gewenste verduurzaming ingebed hebben in ons onderhoudsprogramma. Maar ook door samen te werken. Veel kleine stappen hebben op deze manier geleid tot een grote verbetering.

Daar zijn we trots op! Maar wat vinden anderen daarvan? Tijdens de bijeenkomst heeft Onno Kortland gefilmd en verschillende personen aan het woord gelaten over deze prestatie. Bekijk hier de film:

 

 

 De volgende stap 

’thuis gaat op deze manier ook in de komende jaren door met de opgave om haar woningbezit te verduurzamen. De volgende stap is een CO2-neutrale woningvoorraad  in 2050 en een veel bewustere keuze voor duurzaam gebruik van materialen. Dat is een hele uitdaging die er voor ons ligt en daar willen we samen met onze huurders, belanghouders, leveranciers en de gemeenten voor gaan. Samen ’thuis

 

Geplaatst op: 21 december 2017