Nieuws van 'thuis

Zonnepanelen voor huurders

’thuis biedt haar huurders de mogelijkheid om te kiezen voor zonnepanelen op de woning. We werken daarbij samen met Woonbedrijf. De komende 10 jaar willen wij samen in totaal ruim 10.000 woningen voorzien van zonnepanelen.

Aanbod

Huurders van een woning die in aanmerking komt voor het leggen van zonnepanelen, krijgen een aanbod van ons. Dat gebeurt in fases, per wijk. Of een woning in aanmerking komt is afhankelijk van de ligging en constructie van het dak, of er voldoende schaduwvrije ruimte is op het dak en of er de komende jaren dakvervanging is gepland.

In week 8 krijgen de eerste huurders van ’thuis en Woonbedrijf een brief met een aanbod. Het gaat om woningen van ’thuis in: Akkerwijk in Eindhoven, Kantonnier in Best, Zonderwijk in Veldhoven. En om woningen van Woonbedrijf in: Aireywijk, Muschberg en Generalenbuurt in Eindhoven.

Realiseren duurzaamheidsdoelstellingen

Door het uitrollen van zonnepanelen over het woningbezit we maximale invulling aan het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen. We kiezen daarbij voor een integrale aanpak en de methodiek van The Natural Step. Zonnepanelen verbruiken minder fossiele brandstof om stroom op te wekken en zijn dus goed voor het milieu. Na een aanbestedingsprocedure is gekozen voor 365zon als leverancier en installateur van de zonnepalen. 365zon is een Eindhovens bedrijf met ruime ervaring in zonnepanelen. 

Meer informatie hierover vindt u bij: Ik ben Huurder – Energie – Zonnepanelen.  

Geplaatst op: 21 februari 2017