Nieuws

Huurders van ’thuis blij gemaakt met gordijnen van Artex

Sinds 2018 hebben ’thuis en Artex een afspraak. Gordijnen die terugkomen bij Artex krijgen een nieuwe bestemming bij huurders van ’thuis die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het bekleden van hun woning.

Begin dit jaar hebben we huurders blij gemaakt met gordijnen. Het gaat in dit geval om kamerbewoning, dus meerdere bewoners die samenwonen in een pand van ’thuis. Zij hebben een gezamenlijke keuken waar nog geen gordijnen hingen.

De bewoners wisten niet hoe ze dat moesten regelen en hebben aan onze buurtbeheerder James Geelhoed gevraagd hoe ze dat het beste konden doen. Bij James ging een lampje branden voor mogelijkheden om de bewoners te helpen. James heeft de gordijnen uitgezocht, opgemeten en laten vermaken door een buurtbewoonster. Samen met de bewoners heeft James de rails bevestigd en gordijnen opgehangen. Met deze nieuwe gordijnen kunnen ook zij prettig wonen in hun huis. Samen ’thuis

   

              Zonder gordijnen                                                                 Met gordijnen

Geplaatst op: 14 maart 2019