Nieuws

Woningen ‘t Ven in Eindhoven krijgen compleet nieuwe jas

Een compleet nieuwe jas krijgen de negen proefwoningen in de wijk ‘t Ven van huisbaas corporatie ‘Thuis. En ze gaan van het aardgas af, nog deze maand. Voldoet het blok aan de verwachtingen, dan worden ook de ongeveer 180 volgende huizen gedaan.

Maar wat als niet de beoogde resultaten behaald worden? Dat moet dit voorjaar blijken. Dan kan de lijst met maatregelen voor de volgende fases aangepast worden, zegt Emmylou Aben van woningcorporatie 'Thuis. In het uiterste geval zou alsnog voor sloop van de woningen gekozen kunnen worden, maar noch de verhuurder, noch de klankbordgroep van bewoners gaat daarvan uit. ,,Want elders is ook al ervaring opgedaan met de gekozen systemen", aldus Aben.  

Wantrouwen

Dat in de buurt sommige huurders vol wantrouwen nu al uitgaan van sloop, komt waarschijnlijk door het lot van 132 andere woningen in 't Ven. Daarvan werd deze zomer vrij onverwacht bekend dat ze afgebroken worden. Boze bewoners spraken er in deze krant schande van. Woordvoerder Martie Sanders van toen is inmiddels toegetreden tot de klankbordgroep. Hij wil zich nog steeds niet neerleggen bij de sloop, maar wel meepraten over de nieuwbouw en het sociaal plan (over herhuisvesting, onkostenvergoeding en dat soort zaken). Daarover vallen voor de komende zomer besluiten. 

'Thuis ziet zich genoodzaakt de 115 kleinere woningen af te breken omdat verduurzaming en renovatie niet alleen duurder is dan financieel verantwoord, maar ook praktisch tot problemen leidt. Zo zou de woonkamer eigenlijk te klein worden, onder meer door de voorzetmuur tegen geluidsoverlast. Meest omstreden is de afbraak van zeventien woningen aan de Noord-Brabantlaan - waar Sanders ook woont.  Zo wil 'Thuis meer ruimte creëren voor waarschijnlijk een appartementencomplex. 

 
 
Renovatie van 9 proefwoningen in ‘t Ven aan de Cornelis van Bijnkershoekstraat in Eindhoven
© Fotopersburo van de Meulenhof bv

Eigenlijk zijn de negen woningen die nu onder handen genomen worden aan de Cornelis van Bijnkershoekstraat het tweede proefproject. Eerder werden al 47 woningen aan de Struijckenstraat aangepakt. Het belangrijkste verschil: nu moet alles ook elektrisch worden, omdat er geen aardgas meer aangelegd mag worden. 

Van het aardgas af

Zeker in 't Ven, want dit is inmiddels een van de landelijke proefwijken voor de operatie Van het aardgas af. De gemeente liet weten te willen kiezen voor doortrekken van het Meerhovense warmtenet naar de wijk. Die plannen voor het warmtenet zijn nog in een beginstadium, dus voor de renovatie van de woningen komt dit te laat, aldus Aben. ’Thuis onderzoekt wel met de gemeente of het mogelijk is de latere nieuwbouw aan te sluiten op het warmtenet.

En dus is er in de Van Bijnkershoekstraat gekozen voor elektrische verwarming met een warmtepomp, boiler en radiatoren. Koken kan elektrisch of op inductie. Op verzoek van de klankbordgroep krijgen bewoners een vergoeding zodat ze zelf kunnen kiezen,  aldus Briggitte Kordalski-Vervoort van de bewonersvertegenwoordiging. Verder bemoeide die groep zich overal mee, onder meer ook met de keuze van de aannemer. Uiteindelijk was de bewonersvriendelijke aanpak van Huybregts Relou doorslaggevend. 

 
 
Renovatie van 9 proefwoningen in ‘t Ven aan de Cornelis van Bijnkershoekstraat in Eindhoven © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Meest opvallende maatregel is natuurlijk de nieuwe, goed geïsoleerde voor- en achtergevel met nieuwe kozijnen, die tégen de huidige wordt gezet. Bovendien krijgen de woningen een compleet nieuw dak met een fikse isolatielaag en zonnepanelen. Zo krijgen de huizen een ‘total makeover’. Omdat binnen behalve de oude cv-ketel ook nog - naar keuze van bewoners - de badkamer en keuken zijn vervangen, duurt de totale klus drie maanden voor de negen woningen. 

Verhuiskostenvergoeding

Tijdens het werk moeten de meeste huurders gewoon blijven wonen. Wantrouwige buurtbewoners denken dat dat is gebeurd omdat 'Thuis zo niet de dure verhuiskostenvergoeding van 6000 euro hoeft te betalen. ,,De discussie ging alleen maar over die vergoeding, terwijl veel mensen de consequenties vergeten als je naar een wisselwoning moet: twee keer verhuizen met alle ongemakken van dien. Veel mensen willen dat helemaal niet", aldus Aben. En ze benadrukt dat er maatwerk geleverd wordt. Bijvoorbeeld ouderen die hulp nodig hebben, gezinnen met kleine kinderen of huurders met persoonlijke problemen kunnen wel naar een wisselwoning. Dat wordt per geval bekeken.  

Ingeborg van Vught bleef wel wonen terwijl haar huis gerenoveerd werd. ,,In het begin toen ze binnen aan het werk waren was het wel wennen. Je kon je spullen niet fatsoenlijk kwijt. Bovendien ben ik geen ochtendmens. Maar de bouwvakkers hebben de sleutel, ze kunnen er in. En natuurlijk ben ik blij dat het bijna klaar is. Nu zie je ook dat je er echt iets voor terugkrijgt. De woning wordt ook echt duurzaam.” 

Soms helpt het om dingen in de Jip en Janneke-taal van de wijk uit te leggen. Maar als mensen niet mee willen doen aan de renovatie of tegen sloop zijn, dan behartigen wij ook hun belangen - Briggitte Kordalski-Vervoort, Klankbordgroep renovatie ‘’t Ven

Vaak zijn het de leden van de klankbordgroep waar ontevreden huurders zich het eerst laten horen. ,,Veel bewoners willen de renovatie wel graag, maar zien op tegen de herrie en rommel in huis. Ze kunnen altijd bij ons terecht met hun klachten of angsten”, zegt Kordalski. ,,Soms helpt het om dingen in de Jip en Janneke-taal van de wijk uit te leggen. Dan zie je mensen soms van helemaal tegen naar heel positief gaan. Maar als ze niet mee willen doen aan de renovatie of tegen sloop zijn, dan behartigen wij ook hun belangen.” 

Voor zowel de renovatie als de sloop geldt dat individuele huurders daar mee in kunnen stemmen, of niet. Als méér dan 70 procent instemt, is de kans groot dat de plannen doorgaan. Ook kunnen bewoners van de slooppanden stemmen over het sociaal plan. 

Lange voorgeschiedenis

Kordalski begrijpt wel dat veel mensen in ‘t Ven wantrouwig zijn richting ‘Thuis. ,,Dat heeft alles te maken met de lange voorgeschiedenis van deze renovatie. Vaak werd ons van alles in het vooruitzicht gesteld, maar dan moest het toch weer uitgesteld worden. En van de zomer was er dan opeens de sloopaankondiging. Daar zijn wij ook wel van verschoten.”  

Artikel op ED.nl op 12 december 2018. Artikel van Michel Theeuwen.  

 

Geplaatst op: 14 december 2018