Woning terug verkopen aan ’thuis


Als u een Koopgarantwoning heeft en u besluit te gaan verhuizen dan kopen wij uw Koopgarantwoning altijd terug. Dit is een wederzijdse afspraak en één van de grote voordelen van Koopgarant.

De terugkoop-procedure start zodra u ons per brief laat weten dat u de woning te koop aanbiedt. In de brief moet staan om welke woning het gaat, de gegevens van alle verkopers en per wanneer u terug wilt verkopen inclusief handtekening van alle erfpachters.

Wij adviseren u om, voordat u uw woning aanbiedt, eerst kritisch naar uw woning te kijken. Is alles netjes afgewerkt, opgeruimd en is er geen achterstallig onderhoud? Dit kan namelijk de taxatie nadelig beïnvloeden en zowel u als ’thuis hebben voordeel bij een zo hoog mogelijke taxatiewaarde.

Wij regelen alles voor de verkoop: een huisbezoek door de verkoopmakelaar van `thuis, een bouwkundige keuring, een onafhankelijke taxatie, de terugkoop-overeenkomst en de overdracht bij de notaris.

Het enige dat u moet doen is zorgen voor een geldig energielabel van uw woning. Dit is sinds 01-01-2015 verplicht. U leest hier alles over op www.rijksoverheid.nl.

Nadat een taxatie is uitgevoerd, ontvangt u binnen ca. 2 weken de bouwkundige keuring en het taxatierapport inclusief de terugkoopprijs. Als u niet akkoord bent met de terugkoopprijs dan kunt u bezwaar indienen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de geschillenregeling, zoals opgenomen in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen in de bijlage van uw koopovereenkomst.
Als u akkoord gaat met de terugkoopprijs, ontvangen wij daar een schriftelijke bevestiging van. Daarna maken wij een terugkoop-overeenkomst, die door u en ons getekend moet worden.

Op de overdrachtsdatum voeren wij een eindinspectie uit, nemen de meterstanden op en worden de sleutels overgedragen. Normaal gesproken is de terugkoop-procedure met uw medewerking in drie maanden financieel afgehandeld.

De brief (let op: geen aangetekende brief!) om uw woning terug te verkopen aan ’thuis kunt u sturen naar: 
Woonstichting ’thuis
t.a.v. afdeling Verkoop
Antwoordnummer 10248
5600 VB  Eindhoven