Wat is Koopgarant?

Naast woningen te huur heeft ’thuis ook woningen te koop. Een deel van deze koopwoningen biedt ’thuis aan met toepassing van Koopgarant. Bij Koopgarant krijgt u van ’thuis een prijsverlaging. U kunt kiezen voor een prijsverlaging van 10%,15%, 20% of 25% op de aankoopprijs van de woning. Het kan ook voorkomen dat er bij een aantal complexen en nieuwbouwwoningen met een (standaard) ander prijsverlagingspercentage wordt gewerkt.

De prijsverlaging betekent lagere maandlasten. Iedereen met een gezamenlijk jaarinkomen tot € 45.000,- kan in aanmerking komen voor een lagere koopprijs door middel van Koopgarant. Is uw gezamenlijk jaarinkomen hoger dan € 45.000,-? Dan zal de maximale prijsverlaging door middel van Koopgarant 10% zijn.
Wilt u uw woning later weer verkopen? Dan kopen wij de woning gegarandeerd van u terug. De winst of het verlies delen we samen. U ontvangt dan de koopprijs die u bij de aankoop hebt betaald, plus of min een deel van de waardeontwikkeling. Dit betekent dat bij de terugkoop de oorspronkelijk prijsverlaging wordt verrekend. 

We zetten alles even op een rijtje:

 • Lagere koopprijs
  Omdat u een lagere koopprijs betaalt voor de woning heeft u minder hypotheek nodig en dat scheelt behoorlijk in uw maandlasten!

 • Terugkoopgarantie
  Als eigenaar van een Koopgarantwoning heeft u altijd een koper. Dit komt omdat  ’thuis een terugkoopplicht heeft: wij zijn verplicht om uw woning binnen 3 maanden terug te kopen, wanneer u dat wilt. U hoeft zicht dus geen zorgen te maken dat u de woning in de toekomst niet kunt verkopen. Hier staat wel tegenover dat u uw Koopgarantwoning niet op de vrije markt kunt aanbieden. U moet de woning dus altijd aan ’thuis te koop aanbieden. Lees meer over Woning terug verkopen aan 'thuis

 • Winst en verlies delen
  Op het moment dat u uw woning wilt verkopen, wordt deze getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. Aan de hand van de taxatie wordt de waarde van de woning bepaald. Als de woning minder waard is geworden, neemt ’thuis een deel van het verlies voor haar rekening. Als uw woning meer waard is geworden, krijgt ’thuis een deel van de winst! Een en ander is afhankelijk van de hoogte van het prijsverlagingspercentage bij Koopgarant en de winst/verlies verdeling die is vastgelegd in de koopovereenkomst.

 • Erfpacht
  Soms koopt u niet de grond waar het huis op staat, maar het recht om de grond te gebruiken. De grond blijft dan eigendom van iemand anders. Dit noemen we erfpacht. De erfpacht is om ervoor te zorgen dat de woning niet op de vrije markt verkocht wordt. ’thuis blijft dus eigenaar van de grond van uw koopwoning.
  U betaalt hiervoor geen periodieke erfpachtcanon. Dit betekent dat u geen extra kosten betaalt voor het pachten van de grond. De erfpacht is nodig om de Koopgarantvoorwaarden juridisch goed vast te leggen. De makelaars van ’thuis kunnen u meer informatie geven over deze vorm van erfpacht.

 • Uw woning verbouwen
  Als u een woning via Koopgarant heeft gekocht, kunt u natuurlijk zelf bepalen of u de woning wilt verbouwen. Zo wilt u misschien een nieuwe keuken of een badkamer plaatsen. Als u uw woning verbouwt, kan dit betekenen dat de waarde van de woning stijgt. Als u zelf de woning verbouwt, heeft u ook zelf recht op de winst die dat oplevert! Bij terugkoop zal de taxateur vaststellen wat de waardestijging is als gevolg van de verbouwing. Deze waardestijging komt voor 100% bij u terug. Houdt u er wel rekening mee dat de hoogte van de investering niet altijd ook 100% meerwaarde oplevert (bijvoorbeeld afschrijving, persoonlijke smaak van een keuken of badkamer).

Wilt u meer informatie over Koopgarant? Lees dan de brochure ’thuis in een Koopgarantwoning of de brochure Koopgarant van Stichting OpMaat. Meer informatie vindt u ook op de website van Stichting OpMaat.

Al onze koopwoningen worden aangeboden via Wooniezie.nl