Woningruil

Op zoek naar een andere woning? Misschien is er wel iemand op zoek naar uw woning. Dan is woningruil een mogelijkheid. ’thuis werkt mee aan woningruil tussen huurders. U moet zelf op zoek gaan naar een ruilkandidaat. Dit hoeft niet perse een huurder van ’thuis te zijn.
 
Houdt u er wel rekening mee dat bij woningruil de huurprijs kan worden aangepast. Het kan dus zijn dat u meer gaat betalen dan de bewoner die op dat moment de woning huurt.
Verder moet u er rekening mee te houden dat de woningruil voor minimaal één jaar wordt aangegaan. U moet dus voor minimaal één jaar de nieuwe woning blijven bewonen.

Op de website www.woningruil.nl vindt u advertenties van personen die hun (huur-)woning te ruil aanbieden. Ook kunt u zelf gratis een advertentie plaatsen.

Bij woningruil nemen we een aantal stappen:

  1. Vraag woningruil schriftelijk aan bij ’thuis.. Maak hiervoor gebruik van de onderstaande aanvraagformulieren:

  2. U en degene met wie u ruilt, krijgen een uitnodiging voor een gesprek;

  3. Als er sprake is van overeenstemming wordt een formulier ingevuld en ondertekend.Uiterlijk 6 weken na het indienen van de aanvraagformulieren krijgt u bericht of de woningruil akkoord is;

  4. Er vinden twee woningopnames plaats en er wordt een nieuwe huurovereenkomst opgemaakt. In deze huurovereenkomst staat dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan met de minimale duur van één jaar.

Alle aanvragers moeten bij de aanvraag van woningruil het volgende inleveren bij de corporatie waar ze willen gaan huren:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (van alle bewoners);
  • Een kopie van de salarisstroken van de afgelopen 3 maanden;
  • Als u alimentatie ontvangt telt dit ook mee als inkomen;
  • Een recente inkomensverklaring (op te vragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543);
  • Een uittreksel uit de Basis Registrate Personen (BRP) met woonhistorie;
  • Een verhuurdersverklaring (dit geldt voor huurders die niet van ‘thuis huren)

Het aanvraagformulier van de ruilkandidaat mét bovengenoemde bijlagen kunt u inleveren bij één van onze vestigingen of opsturen. Kijk voor adressen en openingstijden bij Contact.