Kandidaat voor een woning, en dan?

Als u kandidaat bent, ontvangt u via e-mail en/of sms een bericht met het verzoek om via Wooniezie aan te geven of u interesse heeft in de woning. Als u dat gedaan heeft en u heeft interesse wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek worden de woning en woonomgeving, eventuele overnames van de vorige huurder, uw persoonlijke gegevens en het verdere verloop van het proces besproken.

Een intakegesprek kan uitsluitend plaatsvinden als de kandidaat op het moment van de afspraak in het bezit is van één van de volgende documenten:

  • Een recente inkomensverklaring (van kandidaat en evt. partner), gratis op te vragen bij de Belastingdienst (tel. 0800 - 0543) of
  • Definitieve aanslag inkomstenbelasting (van kandidaat en evt. partner);

Als u bij het intakegesprek of een groepsbezichtiging niet een meest recente inkomensverklaring bij u heeft, gaan wij door naar een volgende kandidaat.

Uitgezonderd van bovenstaande vereisten zijn:

  • Studenten (maximaal 2) die reageren op een woning. Zij moeten de studiefinanciering van DUO kunnen aantonen.
  • Statushouders die voor het eerst gaan huren in Nederland. Daarvoor moet een inkomensverklaring van het COA worden overlegd die niet ouder is dan 6 maanden.

Wanneer u interesse heeft in de woning, verzoeken wij u op de afspraak onderstaande gegevens mee te nemen van u en uw eventuele medebewoners (m.u.v. kinderen):

  • BRP-uittreksel (Basisregistratie Personen) mét woonhistorie, eenvoudig online aan te vragen bij de gemeente waar u woont. Zorg er wel voor dat u uw DigiD bij de hand heeft. 
  • meest recente inkomensverklaring, gratis op te vragen bij de Belastingdienst (tel. 0800 - 0543)
  • jaaropgave over het vorig jaar en de twee meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificatie. Indien u per week betaald krijgt de laatste 8 loonstroken
  • geldig identiteitsbewijs
  • verhuurdersverklaring, indien u in een huurwoning woont of in de afgelopen drie jaar heeft gewoond
  • bankafschrift waarop uw laatste loon- of uitkeringsstorting te zien is

Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald of u in aanmerking komt voor de woning. Als een kandidaat één van deze documenten van hem/haar en de eventuele partner NIET kan overleggen op het moment van toetsing (= het intakegesprek), kan het zijn dat het intakegesprek NIET doorgaat.

Na controle van uw gegevens bepaalt de makelaar of u de woning kunt gaan bezichtigen. Pas daarna beslist u of u de woning accepteert. Als u de woning accepteert wordt er een afspraak met u gemaakt voor de ondertekening van de huurovereenkomst en de sleuteloverdracht van de woning. Wij bevestigen dit schriftelijk. Met deze schriftelijke bevestiging is de toewijzing definitief en kunt u aanspraak maken op deze woning.

Ziet u af van het ondertekenen van de huurovereenkomst, dan bent u ons een vergoeding verschuldigd voor het vrijhouden van de woning. Deze vergoeding is gelijk aan maximaal één maand netto huur zoals die voor de woning geldt én € 35,00 administratiekosten.