Planmatig onderhoud

Onder planmatig onderhoud verstaan we terugkerende werkzaamheden aan of in woningen of appartementencomplexen. 
Denk daarbij aan:

  • Buitenschilderwerk
  • Vervangen van CV-ketels
  • Vernieuwen van badkamer en toilet
  • Onderhoudswerkzaamheden aan liften
  • Onderhoud aan daken
  • Onderhoud aan mechanische ventilatie

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer of een ander technisch bedrijf, in opdracht van ’thuis.

Heeft u vragen over de onderhoudsplanning? Bel ons op nummer (040) 24 99 999 of stuur ons een e-mail.