Huurprijsbeleid

We vinden het belangrijk dat onze woningen beschikbaar zijn voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Met ons  huurprijsbeleid zorgen we ervoor dat nog meer woningen binnen deze grens vallen. Het huurprijsbeleid maakten we in nauwe samenwerking met huurders en de Huurdersraad ’thuis.  

Ons huurprijsbeleid geldt voor al onze sociale huurwoningen

Dit zijn de woningen die een huurprijs onder € 720 per maand hebben. We gebruiken vijf streefhuren
(€ 400, € 510, € 605, € 650 of € 720) voor onze sociale huurwoningen. De streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen. De streefhuur passen we jaarlijks aan en ligt altijd onder de wettelijke maximale huurprijs. 

Nieuwe huurders betalen automatisch de streefhuur die geldt voor de woning. Bij zittende huurders groeien huurprijs en streefhuur door de jaarlijkse huuraanpassing naar elkaar toe. 

 

 


 
Klik op de afbeelding voor een vergroting.