Nieuw huurprijsbeleid

Vanaf 1 augustus 2018 kent ’thuis nog maar vijf streefhuren (€390, €500, €595, €640 of €710). De streefhuur is de huurprijs die ’thuis vraagt aan nieuwe huurders. Vanaf 1 augustus worden nieuwe en vrijgekomen woningen aangeboden tegen één van deze vijf huurprijzen.

Welke streefhuur een woning krijgt, hangt samen met de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen. Door de keuze voor vijf streefhuurprijzen hebben kleine verschillen tussen woningen geen invloed meer op de streefhuurprijs. Denk bijvoorbeeld aan een 2de toilet of langer aanrecht.

Het nieuwe beleid geldt voor de sociale huurwoningen van ’thuis. Dit zijn de woningen die nu een huurprijs onder €710 per maand hebben.

 
klik op afbeelding voor een vergroting

Waarom een nieuw beleid?
We vinden het belangrijk dat onze woningen betaalbaar blijven, nu en in de toekomst. Met het nieuwe huurprijsbeleid zorgt ’thuis ervoor dat 85% van haar woningen betaalbaar is en  bereikbaar voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Zonder deze aanpassing zou dat 79% zijn. Daarnaast hebben we het beleid eenvoudiger gemaakt. Het nieuwe beleid maakten we in nauwe samenwerking met huurders en de Huurdersraad ’thuis.


Wat merk ik als huurder van het nieuwe huurprijsbeleid?
Voorlopig merkt u nog niets. Pas bij de jaarlijkse huuraanpassing in mei 2019 merkt u er iets van. Bij de jaarlijkse huuraanpassing wordt rekening gehouden met de streefhuur van u woning. Dit betekent dat uw huur langzaam (in kleine stapjes)groeit naar één van vijf streefhuren.

Het kan zijn dat de streefhuur lager ligt dan de huur die u nu betaalt. Dit is bij 2.933 woningen het geval. Voor de meeste huurders (5.949 woningen) geldt dat de huurprijs die u nu betaalt onder de streefhuur ligt.  Als u nu een woning huurt met een huurprijs boven de €710 dan verandert er niks. De streefhuur van u woning blijft boven de €710. Het nieuwe beleid geldt alleen voor de sociale huurwoningen van ’thuis.

Nieuwe huurders betalen automatisch één van de vijf streefhuren wanneer zij een woning gaan huren van ’thuis.