Sociaal beheerders


Wij steunen huurders die moeite hebben zich staande te houden in de complexer wordende maatschappij en stimuleren hen mee te doen in die maatschappij. Sociaal beheer vervult hierbij een belangrijke rol. Voornaamste aandachtsgebieden zijn huurbetaling, woongedrag en leefbaarheid in de buurt. Elk team Sociaal beheer wordt gevormd door een sociaal beheerder en een buurtbeheerder.

De sociaal beheerder richt zich op individuele ondersteuning en komt achter de voordeur. Op de manier wordt deze betrokken in het leven van de huurder en kan daardoor een doorslaggevende rol spelen in het voorkomen en oplossen van problemen. De sociaal beheerder heeft vooral contact met individuele bewoners en medewerkers van organisaties die hulp en ondersteuning bieden.