Leefbaarheidsbudget

’thuis ondersteunt van harte de activiteiten die buurtbewoners organiseren die ten goede komen aan de leefbaarheid in een buurt. We hebben daarvoor een zogenaamd leefbaarheidsbudget.
Om voor een vergoeding uit het leefbaarheidsbudget in aanmerking te komen, kunt u als huurder van ’thuis een aanvraag bij ons indienen. U kunt daarvoor het Aanvraagformulier leefbaarheidsbudget invullen.

Daarin vragen wij om:

  • een beschrijving van de activiteit;
  • een uitleg over hoe die activiteit bijdraagt aan een goed woon- en leefklimaat in uw buurt;
  • een schatting van het aantal personen dat aan de activiteit zal deelnemen;
  • hoeveel personen daarvan huurder van ’thuis zijn;
  • een totaaloverzicht van de kosten van de activiteit, onderverdeeld in uw eigen bijdrage en de gewenste bijdrage van ’thuis.

Het spreekt voor zich dat u na afloop de kassabonnen met de daadwerkelijke kosten bij ons inlevert. Ook vragen wij u om een kort verslag. In het verslag (graag met foto van de activiteit) staat beschreven wat u met de activiteit hebt bereikt voor de leefbaarheid in de buurt en hoeveel personen aan de activiteit hebben deelgenomen. Het verslag gebruiken we voor publiciteit en promotie rondom leefbaarheid.

Heeft u een idee voor uw straat, wijk of buurt? Dien dan een aanvraag bij ons in. De gebiedsregisseur beoordeelt uw verzoek. Wordt uw aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toegekend dan zullen we natuurlijk uitleggen waarom.