Gebiedsregisseurs


Werken aan leefbare buurten en wijken vraagt om verbinding van vastgoedstrategieën met de vraag en behoeften van bewoners. Hierbij spelen lokale partners een belangrijke rol. De gebiedsregisseur heeft bij het benutten van kansen en ontwikkelingen in de fysieke en sociaal-maatschappelijke omgeving een centrale rol. Ontwikkeling van een gebiedsvisie en het leggen van verbindingen zijn sleutelbegrippen. In deze strategische rol heeft de gebiedsregisseur met name contact met gemeente en professionele partners die op lokaal niveau actief zijn.