Leefbaarheid

Goed wonen gaat verder dan de woning zelf. Je voelt je pas prettig in je eigen huis als de woonomgeving dit ook is. De straat, de buurt, de wijk moeten leefbaar zijn. Dat betekent niet alleen schoon en opgeruimd. Maar ook dat bewoners elkaar kennen en ontmoeten. Want prettig wonen doe je meestal niet alleen, maar samen met anderen. Als betrokken corporatie hebben wij hierbij een stimulerende rol.

Op het gebied van leefbaarheid zoeken we nadrukkelijk de lokale verbinding op. Verbinding met maatschappelijke partners en bewoners. Buurtbeheerders, sociaal beheerders, sociaal projectleiders en gebiedsregisseurs spelen hierbij een centrale rol. Lokale verankering is hierbij het sleutelwoord. We zijn als ’thuis een corporatie die nadrukkelijk in elke gemeente waar wij woningen bezitten, aanwezig en ondernemend zijn.