U heeft een klacht

Heeft u een klacht over uw woning, over uw leefomgeving, uw buren, of over ’thuis? Laat het ons dan weten. Want als we weten waarover u ontevreden bent, kunnen we er ook wat aan doen.
In onderstaand schema leggen we uit welke stappen u kunt nemen om uw klacht bij ons kenbaar te maken.  

Heeft u schade of een reparatie aan uw woning? Ga naar reparatieverzoek voor meer informatie of vul direct het formulier reparatieverzoek in.

         
  

 

 

 

Heeft u een klacht over uw buren of uw directe leefomgeving?
Ga naar overlast voor meer informatie.

         

 

 

Bent u het niet eens met de manier waarop ’thuis haar beleid heeft toegepast of met een beslissing die door ’thuis is genomen? Of heeft u een klacht over het handelen en het gedrag van een medewerker? Neem contact op met ’thuis.

       
       

Contact opnemen met ’thuis

       


Een goed gesprek lost vaak al veel op. Bent u na het gesprek nog niet tevreden? Dien dan een schriftelijke klacht in. Hiervoor gebruikt u dit formulier.

       
       

Bent u na de afhandeling van uw klacht nog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijk bezwaar indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaar vindt u hier.