U heeft een klacht

Heeft u een klacht over uw woning, over uw leefomgeving, uw buren, of over ’thuis? Laat het ons dan weten. Want als we weten waarover u ontevreden bent, kunnen we er ook wat aan doen.
In onderstaand schema leggen we uit welke stappen u kunt nemen om uw klacht bij ons kenbaar te maken.  

Heeft u schade of een reparatie aan uw woning?Ga naar reparatieverzoek voor meer informatie of vul direct het formulier reparatieverzoek in.

         
  

 

 

 

Heeft u een klacht over uw buren of uw directe leefomgeving?
Ga naar overlast voor meer informatie.

         

 

 

Bent u het niet eens met de manier waarop ’thuis haar beleid heeft toegepast of met een beslissing die door ’thuis is genomen? Of heeft u een klacht over het handelen en het gedrag van een medewerker? Neem contact op met ’thuis.

       
       

Stap 1: contact opnemen met ’thuis

       


Een goed gesprek lost vaak al veel op. Bent u na het gesprek nog niet tevreden? Dien dan een schriftelijk bezwaar in.

       
       

Stap 2: schriftelijk bezwaar indienen

       


Gebruik voor het indienen van een schriftelijk bezwaar het Formulier bezwaar op deze website of stuur een brief naar ’thuis. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Wij doen ons best om u binnen twee weken schriftelijk bericht over de afhandeling van uw bezwaar toe te sturen.

Bent u het niet eens met de afwikkeling van uw bezwaar door ’thuis? Dan kunt u dit schriftelijk laten weten aan de Onafhankelijke Klachtencommissie. We noemen dit 'in beroep gaan'.

         
     

 

Stap 3: in beroep gaan

       


U kunt schriftelijk in beroep gaan bij de Klachtencommissie.
Stuur een brief naar:
Klachtencommissie ’thuis
Postbus 589, 5600 AN  Eindhoven,
of een e-mail naar:
okc.mijnthuis@gmail.com

U hoort binnen 3 weken of uw klacht wel of niet in behandeling wordt genomen.

       
       

Stap 4: hoorzitting

       
Wordt uw klacht in behandeling genomen? Dan worden u en een vertegenwoordiger van ’thuis gehoord tijdens een hoorzitting. Dit gebeurt binnen 8 weken na ontvangst van uw klacht. Beide partijen kunnen dan hun standpunt(en) toelichten.
       
       

Stap 5: beoordeling Klachtencommissie

       
De Klachtencommissie beoordeelt of ’thuis het beleid van haar eigen organisatie goed heeft toegepast en heeft gehandeld volgens wettelijke regels. Uiterlijk 2 weken na deze zitting brengt de klachtencommissie een schriftelijk advies uit aan het bestuur van ’thuis.
         
       

Stap 6: ’thuis neemt een besluit

       


Het bestuur van ’thuis neemt over dit advies binnen 2 weken een besluit.
Dit besluit sturen we samen met het advies van de Klachtencommissie naar u toe.