Medehuurderschap

Bent u getrouwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan dan is de echtgenoot/partner van rechtswege medehuurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. Wij vragen u ons hiervan op de hoogte te stellen.
Woont u samen, maar bent u niet gehuwd, geen geregistreerd partner of geen contractuele medehuurder? Dan kan het verstandig zijn om medehuurderschap aan te vragen. U krijgt dan beiden dezelfde rechten en plichten ten opzichte van de huurovereenkomst.

Wanneer kunt u medehuurderschap aanvragen?

Voor het aanvragen van medehuurderschap gelden de volgende uitgangspunten:

  • u heeft tenminste gedurende twee jaren uw hoofdverblijf in de woning en voert met de huurder, aantoonbaar, een duurzame gemeenschappelijke huishouding;
  • u vraagt medehuurderschap aan met de bedoeling om de duurzaam gemeenschappelijke huishouding voort te zetten in de toekomst. Het is geen doelstelling om op korte termijn zelf hoofdhuurder te worden van de woning.

Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Als u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met de huurder, dan woont u daadwerkelijk samen met de huurder in de woning en deelt u de kosten van de huishouding. U en de huurder hebben de wens om voor altijd samen te wonen. Ook bent u bij de gemeente gedurende deze periode op uw adres ingeschreven.

Kan mijn inwonend kind medehuurder worden?

Een kind kan in principe niet de status van medehuurder verkrijgen, omdat een ouder/kind relatie niet wordt gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Normaal gesproken blijft een kind niet voor altijd bij zijn ouders wonen maar gaat het op een gegeven moment het huis uit. Ten aanzien van een broer en zus geldt hetzelfde. Ook hier is het aannemelijk dat één van de twee personen de woning verlaat.
Een kind kan wel medehuurderschap aanvragen indien er sprake is van de volgende voorwaarde:

  • het kind is minimaal 35 jaar oud en heeft zijn hele leven aantoonbaar in de woning van zijn vader of moeder gewoond;
  • het kind heeft de intentie om voor altijd bij zijn vader of moeder te blijven wonen.

Medehuurderschap aanvragen

Een aanvraag voor medehuurderschap moet altijd schriftelijk gebeuren en is alleen mogelijk als er de afgelopen 6 maanden geen sprake was van overlast en/of huurachterstand (uitzondering hierop is een huwelijk of geregistreerd partnerschap). U kunt hiervoor het aanvraagformulier inwonen/medehuurderschap invullen.

Voor uw aanvraag medehuurderschap hebben wij het volgende nodig:

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier, door beiden ondertekend;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) van de kandidaat. Bij een buitenlands paspoort is ook een kopie van een geldige verblijfsvergunning nodig;
  • een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) mét adreshistorie van de kandidaat (aan te vragen bij de gemeente), of een kopie van de persoonlijke gegevens uit de Basisregistratie personen van mijnoverheid.nl met adreshistorie van de kandidaat (op te vragen via DIgiD);
  • indien van toepassing, een positieve verhuurdersverklaring van de vorige corporatie over de laatste 3 jaar.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De uiteindelijke keuze voor de beslissing over medehuurderschap ligt bij de verhuurder.

Heeft u nog vragen? U kunt een e-mail sturen naar één van onze klantenadviseurs of bellen naar (040) 24 99 999.