Inwonen/Samenwonen

Een veel voorkomend misverstand is dat inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen) automatisch betekent dat ’thuis op de hoogte is van een veranderende leefsituatie. Dit is niet zo. Het is dus belangrijk dat u een aanvraag voor inwoning bij ons indient, voordat er iemand bij u komt wonen.
Denk ook aan uw eventuele huurtoeslag en/of uitkering. Inwoning kan namelijk gevolgen hebben voor uw huurtoeslag of uitkering.

Toestemming inwoning/samenwonen aanvragen? 

Een verzoek tot inwoning kunt u schriftelijk doen en is alleen mogelijk als er de afgelopen 6 maanden geen sprake is geweest van overlast en/of huurachterstand. U kunt hiervoor het aanvraagformulier inwonen/medehuurderschap invullen.

Voor uw aanvraag voor inwonen/samenwonen hebben wij het volgende nodig:

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier, door beiden ondertekend;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) van de kandidaat. Bij een buitenlands paspoort buiten de EU is ook een kopie van een geldige verblijfsvergunning nodig;
  • een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) mét adreshistorie van de kandidaat (aan te vragen bij de gemeente), of een kopie van de persoonlijke gegevens uit de Basisregistratie personen van mijnoverheid.nl met adreshistorie van de kandidaat (op te vragen via DIgiD);
  • indien van toepassing, een positieve verhuurdersverklaring van de vorige corporatie over de laatste 3 jaar.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De uiteindelijke keuze voor de beslissing over inwonen/samenwonen ligt bij de verhuurder.

Heeft u nog vragen? U kunt een e-mail sturen naar één van onze klantenadviseurs of bellen naar (040) 24 99 999.