Huur opzeggen

Gaat u verhuizen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Hier leest u de procedure om de verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen.

Opzegtermijn

Minimaal één maand (dit mag ook langer zijn) voordat u wilt verhuizen moet de huuropzegging bij ons binnen zijn. De laatste huurdag kan elke dag van de maand zijn, maar mag niet in het weekend of op een feestdag vallen. De huuropzegging moet ondertekend zijn door alle contractanten en moet altijd schriftelijk gebeuren.

Zegt u minimaal zes weken van tevoren de huur op? Dan ontvangt u een Praxis-bon ter waarde van € 20,00. 

(Deze actie is geldig vanaf 18 oktober 2016)

Woningcontrole voor verhuizing

Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen, maken wij met u en de technisch beheerder een afspraak voor een woningopname. Tijdens deze vooropname vertelt de technisch beheerder u hoe u de woning moet achterlaten. Zo worden er bv. afspraken gemaakt over zelf aangebrachte voorzieningen en overname(s) door een nieuwe huurder. Verder moet de woning schoon en leeg achtergelaten worden en een tuin moet opgeruimd zijn.

Overnamecontract

Heeft u roerende goederen (bijvoorbeeld gordijnen, gordijnrails, tapijt), dan kunt u deze ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. ’thuis heeft hiervoor standaard overnamecontracten die u bij de vooropname ontvangt. De overname is iets tussen u en de nieuwe huurder, ’thuis bemoeit zich hier verder niet mee.

Nieuwe huurder

Zodra wij voor uw woning een nieuwe kandidaat hebben, neemt deze contact met u op om de woning te bezichtigen. Deze kandidaat heeft een brief van ons waarin staat dat wij hem uw woning aanbieden, met deze brief kan hij zich legitimeren.

Laatste woningcontrole en inleveren van de sleutels

Tot slot volgt de eindinspectie. De technisch beheerder loopt samen met u nog eenmaal de woning door en controleert of u de woning volgens afspraak heeft achtergelaten. Als dit volgens de technisch beheerder niet is gebeurd dan kunnen er nog kosten bij u in rekening worden gebracht. Aansluitend draagt u de sleutels over aan ’thuis.

Eindafrekening

Binnen enkele weken na de eindinspectie ontvangt u een eindafrekening. Daarop staat of u nog geld moet betalen of juist geld van ons terugkrijgt. Dit kan het gevolg zijn van openstaande huur, te betalen herstelkosten of een vergoeding die u van ons ontvangt.

Klik op formulieren om uw huur schriftelijk op te zeggen.

Kijk eens bij 'niet vergeten' voor enkele belangrijke tips!