Algemene huurvoorwaarden

Als u een woning huurt van 'thuis heeft u een huurovereenkomst afgesloten. Hierin staan de belangrijkste afspraken, onder andere over de verschuldigde huurprijs en eventuele servicekosten.

Bij een huurovereenkomst horen algemene huurvoorwaarden. Het tekenen van de huurovereenkomst betekent dat u akkoord bent gegaan met deze algemene huurvoorwaarden. De voorwaarden bevatten uitgebreide(re) regels voor de wijze waarop wij met elkaar omgaan.

Lees hier de Algemene huurvoorwaarden van ’thuis

Lees hier de Algemene huurvoorwaarden van ’thuis in het Engels