50 jaar trouwe huurders

Bij ’thuis zijn we blij met onze trouwe huurders. Daarom zetten wij hen in het zonnetje. Dit doen we in het jaar dat ze 50 jaar bij ons huren. Trouwe huurders zijn de huurders die 50 jaar bij ’thuis huren.

Sinds 2016 organiseren we deze gezellige middag op de Dag van het Huren. De Dag van het Huren wordt op initiatief van Aedes* georganiseerd. Deze landelijke activiteit heeft als hoofddoel om te laten zien welke bijdrage corporaties (al meer dan 100 jaar) leveren aan goed en prettig wonen in Nederland.

     

 

Een maal per jaar zetten we dus onze trouwe huurders in het zonnetje die dat jaar 50 jaar bij ons huren. Tijdens deze middag wordt er gezellig gekletst, samen gegeten en gelachen. Diverse trouwe huurders kennen elkaar uit de straat of wijk. Anderen komen elkaar weer tegen. Vaak omdat een van hen (jaren terug) is verhuisd, en soms omdat ze bij elkaar op school hebben gezeten. 

Luc Severijnen, directeur van Woonstichting ’thuis, bedankt de trouwe huurders persoonlijk voor het vertrouwen dat ze al zo lang hebben in onze Woonstichting. 

Huurders vertellen op deze dag o.a. over dingen die de afgelopen 50 jaar veranderd zijn. Zo betaalde men vijftig jaar geleden ongeveer 16 tot 20 gulden huur per week. Maar dat ook dat veel huurders destijds tegelijk een contract kregen bij een lokale werkgever, zoals Philips en Van Gend & Loos of DAF, en een huurcontract bij de woonstichting voor een woning. En, wat ’thuis opvalt is dat veel trouwe huurders nog steeds in dezelfde woning wonen. Ze hebben vaak al meerdere onderhoudsprojecten meegemaakt. 

Trouwe huurders vertellen over 50 jaar huren

Wij vroegen enkele trouwe huurders hoe het is om al 50 jaar bij ons te huren. Ze vertellen het in dit filmpje:

Huurt ú dit jaar vijftig jaar van ’thuis (of van voorheen Domein of Aert Swaens)? Meldt u zich dan aan per e-mail via 50jaarhuurder@mijn-thuis.nl of bel naar (040) 24 99 999. U hoeft niet steeds op hetzelfde adres te hebben gewoond, als u maar vijftig jaar onafgebroken huurder bent van ons.

 

*Aedes = de overkoepelende organisatie voor Woningcorpporaties in Nederland. Www.aedes.nl